Katalog- KOMUNIKATY

WAŻNE KOMUNIKATY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

*******************************************************************************
Przedsiębiorcy Artur Lewandowski i Ireneusz Cybulski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARTI w Zielonce publikują na swojej stronie internetowej (www.arti.pl) w zakładce „KOMUNIKATY” ogłoszenie, informują, że w trakcie postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego przedmiotem jest wózek dziecięcy ARTI Orion Pink Princess, pojawiły się zastrzeżenia co do bezpieczeństwa w/w produktu. Z uwagi na powyższe uprzejmie informujemy, iż konsumenci, którzy nabyli kwestionowany produkt, mają prawo zwrócić zakupiony wózek, otrzymując zwrot ceny oraz kosztów dostawy. W tym celu proszą o kontakt wysyłając e-mail na adres: bok@arti.pl lub korespondencyjnie na adres firmy dostępny w zakładce Kontakt, celem uzgodnienia trybu zwrotu zakupionego towaru. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
*******************************************************************************
Chwilowo brak produktów w tej kategorii.